N.544 Trofeo Aquilotti – Calendario Girone I

N.543 Trofeo Aquilotti – Calendario Girone H

N.542 Trofeo Aquilotti – Calendario Girone G

N.541 Trofeo Aquilotti – Calendario Girone F

N.540 Trofeo Aquilotti – Calendario Girone E

N.539 Trofeo Aquilotti – Calendario Girone D

N.538 Trofeo Aquilotti – Calendario Girone C

N.537 Trofeo Aquilotti – Calendario Girone B

N.536 Trofeo Aquilotti – Calendario Girone A

N.535 Trofeo Aquilotti – Squadre e Campi di Gioco